Η εταιρεία «Αφοί Αντωνογιαννάκη Ο.Ε.» ιδρύθηκε το 2008 από τον Μανόλη και τον Γιώργο Αντωνογιαννάκη και είναι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Κρήτης των λιπαντικών της εταιρείας ΕΛΙΝ.

Ο Μανόλης Αντωνογιαννάκης είναι χημικός μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο Γιώργος Αντωνογιαννάκης είναι χημικός, επίσης απόφοιτος του ΑΠΘ.

Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εμπορία, αντιπροσώπευση και διακίνηση καυσίμων, λιπαντικών και ειδικών προϊόντων οχημάτων, βιομηχανιών και ναυτιλίας. Παράλληλα, η εταιρεία ασχολείται με την παραγωγή, τυποποίηση, εμπορία και εξαγωγή οίνου, ελαιόλαδου και κάθε είδους βρώσιμου, φαρμακευτικού και παραδοσιακού Κρητικού προϊόντος, καθώς και με τοπικές, εθνικές και διεθνής μεταφορές.

Βασικός στόχος της «Αφοί Αντωνογιαννάκη Ο.Ε.» είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πελάτες και τους συνεργάτες της, με γνώμονα το αμοιβαίο όφελος και την προστασία του τελικού καταναλωτή κάθε προϊόντος.